Reserveringen 2019

0
1237

Reserveringspercentages 2019

In 2019 zullen de volgende reserveringspercentages gaan gelden voor uitzendkrachten die onder de CAO van de ABU of NBBU vallen.*

Vakantiedagen
In 2019 is er wederom een onderscheid in de percentages tussen de reserveringen in de cao van de ABU en die van de NBBU. De ABU-cao heeft sinds 2018 namelijk 25 vakantiedagen en daardoor verschilt het aantal werkbare dagen in beide cao’s. In 2019 zijn er 6 feestdagen.

Het aantal werkbare dagen in 2019 voor de cao van de ABU is 230 (261 -/- het aantal vakantiedagen uit de cao -/- het aantal officiële feestdagen uit de cao).

Het aantal werkbare dagen in 2018 voor de cao van de NBBU is 231 (261 -/- het aantal vakantiedagen uit de cao -/- het aantal officiële feestdagen uit de CAO).

De reserveringspercentages worden dan als volgt berekend:

Het aantal vakantiedagen
Het aantal werkbare dagen

ABU

Reguliere uitzendkrachten25 vakantiedagen10,87%
Vakantiekrachten20 vakantiedagen8,30%

NBBU

Reguliere uitzendkrachten24 vakantiedagen10,39%
Vakantiekrachten20 vakantiedagen8,30%


Feestdagen

Het aantal werkbare dagen in 2019 is 230 (261 -/- het aantal vakantiedagen uit de cao -/- het aantal officiële feestdagen uit de CAO) voor de ABU cao en 231 voor NBBU-leden. Voor de ABU en de NBBU zijn er in 2018 6 feestdagen. De reserveringspercentages worden dan als volgt berekend:

Het aantal feestdagen
Het aantal werkbare dagen

ABU

Reguliere uitzendkrachten62,61%
Vakantiekrachtengeen recht op feestvergoeding0,00%

NBBU

Reguliere uitzendkrachten62,60%
Vakantiekrachtengeen recht op feestvergoeding0,00%


VPO-arbeidsvoorwaardenregeling en andere payroll-cao’s

Uit te rekenen m.b.v. de definitie voor het aantal werkbare dagen en bovenstaande formule

Kort verzuim/bijzonder verlof
Dit percentage zal in 2019 niet veranderen.

ABU/NBBU

Reguliere uitzendkrachten0,60%
Vakantiekrachtengeen recht op deze reservering


Vakantiebijslag

Dit is voor alle werknemers die vallen onder de CAO ABU of NBBU 8,00% van het loon. De definitie van het loon verschilt echter wel voor de CAO’s:

  • Voor ABU en NBBU wordt er verwezen naar de definitie van feitelijk loon: het met inachtneming van deze CAO toegekende, naar tijdsruimte vastgestelde actuele brutoloonbedrag, exclusief vakantiebijslag, toeslagen, vergoedingen, overuren, compensatie-uren etc.
  • In de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling en andere payroll-cao’s wordt verwezen naar de opdrachtgever: De werknemer heeft recht op vakantiebijslag van gelijke hoogte en gebaseerd op dezelfde grondslag als de werknemer, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever.

* De berekening is gemaakt door FlexKnowledge en voor de ABU ook terug te vinden in de tabel in artikel 61 van de CAO.