Periodieke Arbeidsmarktscan (PAS) en Persoonlijke Ontwikkelrekening

0
250

De veranderende arbeidsmarkt vraagt van werkenden dat zij hun vaardigheden voortdurend blijven ontwikkelen.

ABU, Cedris, NRTO en OVAL, vier brancheorganisaties die werken in het hart van de arbeidsmarkt, komen daarom met een gezamenlijk aanbod aan een nieuw kabinet en sociale partners om een leven lang ontwikkelen voor iedereen in Nederland mogelijk te maken.

Lees Aan de slag met Leven Lang Ontwikkelen.pdf

Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, nam het aanbod in ontvangst. Het gaat om een Periodieke Arbeidsmarktscan (PAS) voor inzicht in de eigen arbeidsmarktpositie, loopbaanwinkels voor advies en een Persoonlijke Ontwikkelrekening om scholing te bekostigen. Hierdoor kunnen mensen onafhankelijk van contract, werkgever of overheidsregeling zelf de regie gaan voeren over hun loopbaan. Dat komt hun inzetbaarheid ten goede.

Overhandiging aanbod Leven Lang Ontwikkelen aan Mariëtte Hamer, SER
Overhandiging aanbod aan Mariëtte Hamer, SER

Kennis veroudert sneller
Kennis veroudert steeds sneller en tegelijkertijd moet iedereen langer werken. Mensen moeten zich dus blijven ontwikkelen om op de steeds veranderende arbeidsmarkt een plek te kunnen krijgen of te houden. De koepels vinden dat er tot nu toe te weinig impulsen zijn om dit mogelijk te maken. Hun aanbod moet het tij keren en leiden tot een cultuuromslag.
Basisvoorstel Leven Lang Ontwikkelen

De initiatiefnemers pleiten voor een Periodieke Arbeidsmarktscan (PAS) voor iedereen: werkenden en werkzoekenden. Deze brengt hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt in kaart. ‘Loopbaanwinkels’ moeten deze PAS aanbieden en werkenden en werkzoekenden vervolgens ondersteunen bij verbetering van hun arbeidsmarktpositie.

Persoonlijke Ontwikkelrekening
Een Persoonlijke Ontwikkelrekening biedt werkenden en werkzoekenden de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijk te sparen voor hun ontwikkeling. Werkgevers, sociale partners en de overheid kunnen geld of europunten hierop storten. De eigenaar van de persoonlijke ontwikkelrekening heeft zelf de regie over deze rekening.

Lager- en middelbaaropgeleiden met een Persoonlijke Ontwikkelrekening kunnen rekenen op extra financiële ondersteuning door de overheid tot een maximum van 5.000 europunten. Deze worden omgezet in euro’s als ze daadwerkelijk worden besteed. De koepels sluiten niet uit dat op termijn een extra bijdrage van de overheid ook naar andere groepen moet gaan.

Het aanbod van de koepels past bij de investeringsagenda die nodig is voor Nederland. Het faciliteert burgers en bedrijven en biedt de overheid de kans om collectieve middelen gericht in te zetten. Het moet leiden tot meer samenhangend beleid én uitvoering in de praktijk. ABU, Cedris, NRTO en OVAL bieden daarvoor hun expertise en ervaring aan.

Het aanbod is een nadere uitwerking van het statement Iedereen aan de slag dat de koepels vorig jaar juni lanceerden.

Bron: ABU.nl, 28 maart 2017