Ongekende daling aantal banen door coronacrisis

0
97

De coronacrisis veroorzaakt een ongekende daling van het aantal banen in het tweede kwartaal van dit jaar.

Het aantal banen bij de uitzendbureaus daalde zelfs met 130 duizend van het eerste op het tweede kwartaal, een daling van 17 procent. Zo’n grote daling werd niet eerder gemeten.

Ontwikkeling arbeidsmarkt, werklozen, vacatures, banen
Dat blijkt uit nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt, gepubliceerd door het CBS.

In het tweede kwartaal van 2020 waren er 322 duizend banen minder dan een kwartaal eerder, een afname van 3,0 procent. In een deel van de banen kon niet of minder worden gewerkt. Het werkelijke aantal gewerkte uren ligt daarom in het tweede kwartaal naar schatting 6,1 procent lager lag dan in het eerste kwartaal. Tegelijkertijd steeg het aantal werklozen met 72 duizend (+26 procent) naar 349 duizend. Aan het einde van het tweede kwartaal waren er 26 duizend vacatures minder dan een kwartaal eerder.

In een half jaar tijd 30% minder openstaande vacatures
In een half jaar tijd is het aantal openstaande vacatures met 30 procent afgenomen.

Tot en met het eerste kwartaal van 2020 nam het aantal banen nog gestaag toe en liep het aantal werklozen terug. Het dieptepunt na de vorige economische crisis werd bereikt in het eerste kwartaal van 2014. Sindsdien nam het aantal banen met 1,1 miljoen toe tot recordhoogte en daalde het aantal werklozen van bijna 700 duizend tot 277 duizend in het eerste kwartaal van 2020. Ook het aantal vacatures bereikte eind 2019 nog een recordstand van 286 duizend.

Openstaande vacatures, 2e versus 1e kwartaal 2020

57 vacatures per 100 werklozen
Als gevolg van de coronacrisis is de situatie op de arbeidsmarkt nu omgeslagen. Door de afname van het aantal openstaande vacatures en het oplopend aantal werklozen is de spanning op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal afgenomen tot 57 vacatures per 100 werklozen. Een kwartaal eerder waren dat er nog 81.

Recorddaling aantal banen
Het totale aantal banen, van zowel werknemers als zelfstandigen, kwam in het tweede kwartaal uit op 10 531 duizend. Ten opzichte van het eerste kwartaal is dat een recorddaling van 322 duizend banen, een afname van 3,0 procent. De banengroei van de afgelopen twee jaar wordt daarmee in een klap tenietgedaan.

Ontwikkeling banen 2e kwartaal 2020

In de banencijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd. De cijfers zijn inclusief de banen van mensen die vanwege de coronacrisis niet of minder kunnen werken, maar wel krijgen doorbetaald, dankzij de NOW-maatregelen.

Daling werknemersbanen, lichte werk voor zelfstandigen
Het aantal werknemersbanen daalde met 334 duizend (-3,9 procent). Het totaal kwam daarmee op 8 225 duizend. Het aantal banen van zelfstandigen nam nog wel toe met 12 duizend naar 2 306 duizend. Dat is een kleinere groei dan in het eerste kwartaal (21 duizend).

De uitzendbranche is sterk geraakt, maar ook in de bedrijfstakken handel, vervoer en horeca en zakelijke dienstverlening (exclusief uitzendbureaus) was de daling fors. Daar gingen respectievelijk 123 duizend en 28 duizend banen verloren. Naar verhouding was ook de daling in de kleinere bedrijfstak cultuur, recreatie en overige diensten aanzienlijk, 17 duizend.

De enige bedrijfstakken die nog een lichte banengroei kenden, waren de overheid (2 duizend), en informatie en communicatie (1 duizend).

Minder flexwerknemers
In het tweede kwartaal hadden 1,7 miljoen werknemers een flexibele arbeidsrelatie. Dat zijn er 272 duizend minder dan in het tweede kwartaal van 2019. De daling deed zich voor bij vrijwel alle groepen flexwerknemers. Vooral het aantal uitzendkrachten nam relatief veel af. Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie is in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar met 157 duizend toegenomen.

Bron: CBS, 14 augustus 2020

Lees ook
Ondernemers minder pessimistisch in derde kwartaal