Olympia Werkvertrouwen helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan betekenisvol werk

0
918

Olympia Werkvertrouwen helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan betekenisvol werk

Olympia“Soms is een spiekbriefje nodig”

Uitzendorganisatie Olympia is sinds kort gestart met de afdeling Olympia Werkvertrouwen. Dit is een expertisecentrum dat zich richt op de match tussen kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt en opdrachtgevers. Olympia Werkvertrouwen laat niet alleen mensen starten met een baan, maar zorgt er ook voor dat ze dat werk behouden. De afdeling begeleidt de kandidaten actief op de werkplek en werkt intensief samen met gemeenten en met het UWV.

Marcella de Muinck
Marcella de Muinck

Marcella de Muinck, Directeur Olympia Werkvertrouwen: ‘Doel is dat mensen meedoen op de arbeidsmarkt en dat ze vertrouwen en zekerheid hebben als het gaat om hun loopbaan. Olympia Werkvertrouwen is ontwikkeld vanuit onze expertise in uitvoerende beroepen en onze diepgewortelde overtuiging dat iedereen waarde kan toevoegen aan onze samenleving. Samen met opdrachtgevers, gemeenten en UWV zorgen we dat iedereen werk kan doen wat er toe doet en realiseren we groei van mensen, bedrijven én de samenleving.’

De basis voor Olympia Werkvertrouwen werd twee jaar geleden gelegd. Inmiddels bestaat de afdeling uit zes personen en zijn er ruim 1100 kandidaten bemiddeld voor een baan. Het gaat om banen binnen de zes hoofdsectoren van Olympia, namelijk productie, techniek, administratie, overheid, logistiek en contactcenters. De nadruk voor Olympia Werkvertrouwen ligt op de laatste twee sectoren, omdat daar relatief veel instroombanen zijn.

Gevarieerde doelgroep
De kandidaten die werk vinden met behulp van Olympia Werkvertrouwen vormen een heel diverse groep met ieder hun eigen verhaal. Het gaat om mensen die langdurig in de bijstand zitten, jongeren zonder startkwalificatie, statushouders, mensen met een fysieke of lichamelijke beperking en ex-gedetineerden. Mensen die allemaal een andere begeleiding vragen. De Muinck: ‘De begeleiding is heel divers en vraagt een persoonlijke benadering. Bij statushouders bieden we extra begeleiding op de werkvloer, bijvoorbeeld in sociale aspecten, en via taalcursussen. We werken soms met spiekbriefjes waarop werkinstructies in de eigen taal en in het Nederlands staan. Mensen die langdurig werkloos zijn, hebben vaak schulden. Dat vraagt weer een heel andere aanpak. Als we het vermoeden hebben dat iemand in de schulden zit, benaderen we hem of haar actief. Hiervoor werken we samen met onder meer DOORZAAM. Bij jongeren zonder startkwalificatie ligt de focus op kortdurende scholing en op ontwikkeling. Dat pakken we op in samenwerking met scholen en andere opleiders. Mensen met een beperking krijgen begeleiding van intercedenten met kennis van de doelgroep. Zij kijken bijvoorbeeld ook naar aanpassing van de werkzaamheden als dat nodig is.’

Competenties
De Muinck vervolgt: ‘Wat uniek is aan onze werkwijze is dat de matching tussen kandidaten en vacatures competentiegericht is, waarbij we echt kijken wat iemand kan en niet wat iemand gedaan heeft. Wanneer we dit combineren met een ontwikkelplan op maat, creëren we nieuwe kansen voor juist die groep die dat zo hard nodig heeft. We bieden hen de kans om via werk van betekenis te kunnen zijn. De ervaringen van de kandidaten zijn positief. Ze krijgen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en krijgen veel persoonlijke aandacht en begeleiding. Dat zorgt voor veel meer werkzekerheid en vertrouwen in het eigen kunnen. Sommigen zijn inmiddels in vaste dienst.’ En niet onbelangrijk: ook opdrachtgevers zijn heel positief. ‘In het begin merkten we wel dat er wat terughoudendheid was, maar opdrachtgevers draaien helemaal bij als ze eenmaal ervaring hebben opgedaan met de kandidaten. Ze merken dat het goed werkt en niet ingewikkeld is, wanneer de juiste ondersteuning wordt geboden. En dat is nou precies de rol van Olympia Werkvertrouwen.’

Bron: Olympia, persbericht 2 augustus 2019

Zie ook
Interview: DOORZAAM maakt uitzendkrachten duurzaam inzetbaar
Marcella de Muinck: Uitzendbranche en duurzame inzetbaarheid
Steven Gudde: Nieuwe schoenen