NBBU reactie op rapport Commissie Regulering van werk

0
270

De NBBU reageert op het rapport Commissie Regulering van werk

Het is stevige stap richting opschudding van het oude systeem, maar waak ervoor dat die niet voorbijgaat aan vernieuwing en innovatie, vindt de NBBU.

Het rapport van de Commissie Regulering van werk biedt een duidelijk fundament om evenwicht te creëren tussen uitzenden, zzp en ‘vast’. De NBBU vindt dat deze drie vormen nu nog niet in evenwicht zijn. Het is belangrijk dat nu niet aan cherry picking wordt gedaan en dat er echt evenwicht moet komen tussen de verschillende vormen van arbeid. De NBBU is daarom blij met de uitnodiging van de commissie om zelf andere, aanvullende ideeën aan te dragen.

Wat de NBBU betreft is dit ook een goede aanleiding om met de partijen in de polder te kijken hoe je zekerheden anders en veelvormig gestalte kunt geven. Doel daarbij is dat mensen aan werk komen en blijven. Ons advies luidt: ga met iedereen in gesprek en zeker met de arbeidsmarktintermediairs, want die moeten het doen.

Doel is helder: aan werk helpen en houden van mensen
De markt heeft een rol en belang bij het aan werk helpen en houden van mensen. Het rapport bevat voorstellen die daar op aansluiten en zeer welkom zijn. De NBBU staat voor kwalitatieve verbetering van flex, in die zin dat uitzenders en bemiddelaars werkenden steeds betere loopbaanontwikkeling bieden en niet alleen inzetten op korte opdrachten.

Inzetten op opleiden en sociale gelijkheid
Zwaar inzetten op opleiden en sociale gelijkheid is een belangrijk onderdeel van de oplossing. Veel van de uitzendbureaus en bemiddelaars die lid zijn van de NBBU omarmen dit en brengen dit steeds meer in uitvoering. Als je kijkt naar deze veranderende rol richting loopbaanintermediair is het vreemd dat uitzenden in het rapport louter en alleen wordt beschouwd als kortetermijnoplossing. Het zou zonde zijn als uitzendbureaus juist die rol niet langer zouden kunnen oppakken.

Uitzendbranche biedt specifieke oplossing voor gevarieerde behoefte bedrijfsleven
Het bedrijfsleven is enorm gevarieerd. Diverse sectoren hebben elk hun eigen behoefte en vragen om specifieke oplossingen. In die variatie biedt onze branche een passende oplossing, om mensen aansluitend in opdrachten en werk te voorzien.

Stimuleer werkende én ondernemer
Als het gaat om zelfstandigheid is het jammer dat Borstlap niet afstapt van het werknemerschap als meetlat. Een rijbaan voor zelfstandigen, betekent dat er ook een eigen beoordeling over zelfstandigheid hoort te zijn. Eigen keuze is daarin belangrijk. Zodra iemand verantwoordelijk wordt voor zijn onderneming hoort daar een passend fiscaal beleid bij. Stimuleer een werkende in zijn loopbaan, stimuleer een ondernemer in zijn ondernemerschap.

Bron: NBBU, persbericht 23 januari 2020

Zie ook
ABU reageert op adviezen Commissie Borstlap