ABU reageert op adviezen Commissie Borstlap

0
679

‘Uitdagende agenda hervorming arbeidsmarkt maar uitwerking vraagt meer balans’

Dat is de voorlopige conclusie van de ABU in reactie op het (uitgelekte) rapport van de commissie Regulering van werk (onder leiding van Hans Borstlap).

Lees de reactie van de ABU:
Vandaag presenteert de commissie Regulering van werk haar lang verwachte advies over de noodzakelijke hervormingen op de arbeidsmarkt. Belangrijkste aanbeveling: alle regels voor werk moeten op de schop en wel snel. Het gaat om regels over arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit en persoonlijke ontwikkeling.

Het advies biedt daarmee een aanzet voor de discussie over nieuwe regels voor werk in Nederland. Net als de commissie constateert de ABU dat er een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt moet komen met een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid. In deze zoektocht biedt het advies een aantal goede bouwstenen voor toekomstig beleid. Tegelijkertijd is de ABU verrast over de vergaande en gedetailleerde adviezen die de commissie doet over uitzendwerk, waar het rapport verder vooral richtinggevend is.

De commissie wil meer duidelijkheid over de rechtspositie voor werkenden met het voorstel voor drie contractvormen. Uitzendwerk is er daarvan een en daarmee de preferente vorm van externe flexibiliteit. Dat is positief. Ook de voorstellen voor een gelijk fiscaal speelveld en een stelsel van basiszekerheden voor alle werkenden o.a. als het gaat om pensioen en arbeidsongeschiktheid vallen bij de ABU in goede aarde.

Echter als het gaat om de adviezen over uitzendwerk en payrolling is de ABU kritisch. De commissie ziet uitzendwerk als preferente vorm van externe flexibiliteit. De uitwerking van de adviezen van de commissie doen echter geen recht aan de belangrijke functie van uitzendwerk bij het aan het werk helpen én houden van mensen, het bieden van goed georganiseerde wendbaarheid voor bedrijven en aan de rol van uitzenders als werkgever. Dat terwijl de commissie de waarde van samenwerking met uitzenders voor een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid wel nadrukkelijk zegt te erkennen.

Jurriën Koops, directeur: “De ABU is onderdeel van de maatschappelijke alliantie die de commissie voor ogen heeft. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke hervormingen op de arbeidsmarkt. Een verdere invulling van de rol en regulering van uitzendwerk is wat de ABU betreft dan ook een van de onderwerpen van gesprek. Dat vraagt een integrale aanpak, breed draagvlak én doorrekening van de adviezen van de commissie. Samen met andere partijen moeten we in staat zijn de kloof op de arbeidsmarkt te dichten en de waarde van werk te borgen.”

Bron: ABU, 23 januari 2020

Zie ook
Cie Borstlap adviseert drastische maatregelen arbeidmarkt