Movare aanbesteding Payrolling ook voor NBBU-leden

0
9

Onderwijsstichting Movare heeft haar aanbesteding Payrolling na een klacht van de NBBU ook toegankelijk gemaakt voor NBBU-leden.

Het doel van de aanbesteding is om een raamovereenkomst te sluiten met één leverancier voor de payrolling. In eerste instantie stond in de programma-eisen van de aanbesteding dat de ABU-cao gehanteerd diende te worden, waardoor NBBU-leden, die de NBBU-CAO hanteren, werden uitgesloten van mededinging.

De NBBU heeft Movare erop gewezen dat het uitsluiten van NBBU-leden in strijd is met wet- en regelgeving op het gebied van Europese aanbestedingen.

Bron: NBBU, 17 juli 2017