"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ABU: Plannen Wiersma lossen lerarentekort niet op

Het is goed dat minister van Primair en Voortgezet Onderwijs Wiersma (VVD) oplossingen zoekt voor het lerarentekort. Maar met het wetsvoorstel ‘strategisch personeelsbeleid’ draagt hij daar niet aan bij. Dat stelt brancheorganisatie ABU in een reactie op de plannen van het kabinet. 

Wiersma wil via de wet scholen verplichten om een bovengrens van 5% aan te houden voor externe inhuur. Gemiddeld zitten scholen daar nu onder. In 2021 werd in het primair onderwijs 3,8% van het personeelsbudget ingezet voor ‘personeel niet in loondienst’ (PNIL), in 2020 was dat 3,6%, in 2018 4,1%. Het gaat daarbij om zowel onderwijsgevend als niet-onderwijsgevend personeel. In het voortgezet onderwijs lag het PNIL-cijfer in 2021 op 3,9% (2020: 2,8%). De cijfers liggen hoger in het mbo (7,0%), hbo (7,6%) en wo 5,3%, maar die sectoren vallen niet onder het wetsvoorstel.

Kritische reacties

De PO-Raad, de werkgevers in het basisonderwijs, reageren afwijzend op de plannen. “In dit wetsvoorstel worden problemen getackeld die in het primair onderwijs niet bestaan.”

Ook de ABU is dus zeer kritisch over dit wetsvoorstel en dan met name op de bovengrens van 5 procent externe inhuur. ABU directeur Jurriën Koops: “Betekent deze norm in de praktijk dat als er meer dan 5 procent externe inhuur is, leerlingen naar huis worden gestuurd?” Het is vooral symboolpolitiek.

Koops ergert zich er bovendien aan dat uitzenders negatief worden weggezet. Koops: “Er zijn inderdaad partijen die docenten benaderen om via tijdelijke constructies aan het werk te gaan bij scholen waar ze eerst in vaste dienst waren. Dit vind ik  verwerpelijk.”

Gedragscode

De ABU maakt zich al lange tijd hard voor het tegengaan van dit soort praktijken. Onder andere via de gedragscode onderwijs. Deze code zorgt voor transparantie tussen scholen en uitzenders en voorziet in een behoefte, zo blijkt. Koops: “Met hun specifieke kennis en expertise van de arbeidsmarkt zorgen onze leden ervoor dat scholen goede docenten vinden en behouden. Het gaat bijvoorbeeld om het opleiden van mensen via zij-instroomtrajecten, loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling en mobiliteitstrajecten. Onze leden verdienen daar hun geld mee. Politici die hier kritisch op zijn, lijken te vergeten dat publieke initiatieven ook geld kosten en rechtstreeks uit de schatkist worden gefinancierd.”

De ABU nodigt Wiersma uit om in gesprek te gaan over oplossingen die werken. “De ABU en zijn leden kunnen en willen scholen helpen aan goede docenten zodat elk kind in Nederland goed onderwijs krijgt.”

Bron: ABU, Tweede Kamer

Lees ook: Minister wil maximaal 5% externen inhuur in onderwijs

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.