Meer kennismigranten van buiten de EU in 2021

0
203

Er kwamen in 2021 meer immigranten naar Nederland dan het jaar ervoor. Vooral het aantal immigranten van buiten de Europese Unie of EFTA-landen (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland) steeg. Binnen deze groep vond de grootste stijging plaats onder asielmigranten en kennismigranten.

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over migratiemotieven.

Meer asiel- en kennisimmigranten van buiten EU
In 2021 kwamen 208.000 immigranten naar Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hadden. Het aantal niet-EU-immigranten nam in 2021 met 30.000 toe, waarmee het weer op het niveau kwam van 2019. Er kwamen vooral meer asielmigranten en kennismigranten naar Nederland. Mede door de aanhoudende onrust in Syrië en Afghanistan steeg het aantal asielmigranten met 75%.

CBS: immigranten naar nationaliteit

Veel kennismigranten uit India, China en Turkije
Bij kennismigranten, waarvan het grootste deel uit India kwam, was er een stijging van 60%. Na India zijn China en Turkije de belangrijkste landen van herkomst voor kennismigranten. Het aantal overige arbeidsmigranten steeg met 50%, bij migranten die voor studie (45%) en gezin (35%) naar Nederland kwamen, was de toename iets minder groot.

CBS: Migratiemotief niet-EU/EFTA-burgers

Het merendeel van de kennismigranten maakt gebruik van de IND-kennismigrantenregeling. Andere regelingen op grond waarvan kennismigranten naar Nederland kunnen komen zijn onder andere Wetenschappelijk onderzoeker en de ICT-regeling. Deze regelingen geven meer detaillering over de migratiemotieven van kennismigranten, zie ook: Dashboard Arbeidsmigratie niet-EU/EFTA.

Immigratie in eerste maanden 2022 flink hoger
In de eerste maanden van 2022 trok de immigratie flink aan, blijkt op basis van de voorlopige cijfers. Dat heeft alles te maken met de Russische invasie van Oekraïne die op 24 februari begon. In maart, april en mei 2022 hebben zich ongeveer 67.000 vluchtelingen vanuit Oekraïne in een Nederlandse gemeente ingeschreven, iets meer dan de helft van het totale aantal immigranten dat in deze periode naar Nederland kwam.

Bron: CBS, 20 juli 2022