Lancering campagne ‘DreamersNL’

0
292

Ongedocumenteerde jongeren in Nederland trappen campagne af met manifest ‘toegang tot onderwijs en werk’

Op de dag dat veel Nederlandse jongeren hun eindexamenuitslag krijgen, vragen ongedocumenteerde jongeren in Nederland aandacht voor hun positie met de aftrap van de landelijke campagne DreamersNL.

DreamersNL campagne
Door de huidige wet- en regelgeving kunnen veel van hen niet studeren en komen zij niet in aanmerking voor een baan. Naast een onzeker toekomstperspectief voor deze jongeren, betekent dit ook een groot verlies voor de samenleving in tijden van ongekende krapte op de arbeidsmarkt. Hun talent, kennis en vaardigheden blijven onbenut. Een manifest eist toegang tot onderwijs en werk voor deze jongeren en is inmiddels ondertekend door meerdere bedrijven en onderwijsinstellingen.

Lancering campagne ‘DreamersNL’
De DreamersNL campagne vraagt aandacht voor de positie van ‘Dreamers’ in Nederland. Dreamers zijn jongeren zonder de juiste verblijfspapieren. Velen van hen wonen al jaren in Nederland, of zijn hier geboren, hebben hier een middelbareschooldiploma behaald en zijn hier geworteld. Volgens de huidige wetgeving mogen zij niet werken en vervalt na hun 18e hun recht om aan een nieuwe opleiding te beginnen. Het huidige systeem leidt niet alleen tot persoonlijk leed bij Dreamers, maar ook tot maatschappelijk verlies. Hun talent en arbeidspotentieel wordt nu niet benut.

Over het hoofd gezien ondanks krapte op de arbeidsmarkt
“Dat deze jongeren over het hoofd worden gezien terwijl Nederland worstelt met ongekende krapte op de arbeidsmarkt, is onacceptabel,” aldus Jos Verhoeven, directeur Start Foundation en initiatiefnemer van de campagne. “Deze jongeren zijn de leraren, ICT’ers en andere vakmensen die Nederland op dit moment zo nodig heeft. Dreamers staan te popelen om hun steentje bij te dragen. Ze zijn jong, getalenteerd, maar worden nu geblokkeerd. Voor belangrijke uitdagingen als de klimaattransitie is er een groot tekort aan mensen. Werkgevers vragen zelfs om meer arbeidsmigratie. Deze jongeren kunnen hier een belangrijke rol vervullen.”

Jong, getalenteerd en geblokkeerd
Emilia (20) uit Rotterdam kwam op haar 4e samen met haar moeder en zusje vanuit Brazilië naar Nederland. “Ik droom van de hbo-opleiding International Business. Maar zonder verblijfsvergunning kan ik me niet zomaar inschrijven voor een studie. Eén obstakel is dat jongeren op dit moment naar hun land van herkomst moeten om een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) op te halen. Dat is een hele ingrijpende en soms gevaarlijke onderneming.”

Onderzoeker en socioloog Dr. Tara Fiorito (VU), gepromoveerd op dit onderwerp, benadrukt dat het om politiek-culturele keuzes gaat die veel persoonlijk leed en schade veroorzaken bij jongeren, vergelijkbaar met de toeslagenaffaire. “Het is absurd dat je in Nederland bijvoorbeeld als mbo-student geen studieverblijfsvergunning kan krijgen en alleen een werkvergunning kan krijgen als je minimaal 3.500 euro bruto verdient, terwijl de samenleving en arbeidsmarkt juist allerlei verschillend opgeleide mensen nodig heeft en niet alleen maar hoogopgeleide kenniswerkers.”

Manifest pleit voor toegang tot onderwijs en werk
Een belangrijk onderdeel van de campagne is een manifest dat begin september wordt aangeboden aan de landelijke politiek. Het manifest biedt realistische oplossingen, zoals het mogelijk maken van een studieverblijfsvergunning voor Dreamers, de mogelijkheid om stage te lopen en het versoepelen van de aanvraagprocedure van een werkvergunning voor werkgevers.

Bedrijven, onderwijsinstellingen en individuen die achter de campagne staan worden opgeroepen het manifest te ondertekenen. Inmiddels hebben diverse organisaties het manifest al ondertekend, zoals Facilicom Group: “Wij staan voor een samenleving waarbij iedereen kan meedoen en een bijdrage kan leveren. Ook Dreamers moeten kunnen werken aan hun ontwikkeling in de cruciale jaren van hun leven door toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt. Daarom steunen wij als Facilicom Group het manifest Kansen voor de Toekomst,” aldus Eric Otto, CEO Facilicom Group.

Leren van andere landen
Enkele Europese landen bieden deze jongeren al wel perspectief, door studie en werk mogelijk te maken. Het Duitse Duldung model is hier een voorbeeld van en ook in Spanje en Portugal wordt na enkele jaren wit werk een verblijfsvergunning afgegeven. De afgelopen jaren hebben in verschillende andere landen jonge Dreamers hun krachten gebundeld. Via het initiatief United We Dream hebben ongedocumenteerde jongeren in de V.S. met succes gepleit voor betere positie in de samenleving. Geïnspireerd door de Amerikaanse Dreamers is ook in Europa een generatie jongeren opgestaan die vecht voor verandering, zoals Young, Paperless & Powerful in Ierland, Ung I Sverige in Zweden, of We Belong in het Verenigd Koninkrijk. DreamersNL is de Nederlandse tak van deze wereldwijde beweging.

Het manifest en persoonlijke ervaringsverhalen van Dreamers zijn te vinden op www.DreamersNL.org.

Bron: Start Foundation, 9 juni 2022