Jaarcongres HRM in de Overheid, 4 april (Bussum)

0
77

Jaarcongres HRM in de Overheid, 4 april (Bussum)

HRM in de Overheid is reeds 5 jaar succesvol als het jaarcongres vóór & dóór HR professionals, directie / bestuur, gemeentesecretarissen en lijnmanagers werkzaam in en voor de overheid. Van rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden als waterschappen, politie, brandweer en ZBO’s.

HRM in de Overheid 2020 – op weg naar een innovatieve, flexibele arbeidsorganisatie

HR afdelingen in de overheid staan onder toenemende druk om te professionaliseren. De transitie naar wendbaarheid en flexibiliteit is in volle gang. Overheidsorganisaties moeten flexibel kunnen reageren op veranderende omgevingseisen, meer en meer gaan werken als netwerkorganisatie, meer maatwerk aan de burger is noodzakelijk, minder regel gestuurd georganiseerd zijn, flexibel inzetten van medewerkers, vergroting van de dienstverlening (selfservice en digitalisering) decentralisatie jeugdzorg, de participatiesamenleving, et cetera.

De veranderende eisen aan de overheid vraagt tevens een andere manier van leidinggeven, meer zelfsturing en zelforganiserende teams en mensen, meer ondernemerschap en verantwoordelijkheid. De verwachting is dat HR zich meer en meer zal gaan richten op organisatieverandering- en ontwikkeling, waarbij HR de positie claimt om vroegtijdig in deze veranderingstrajecten te participeren. Kortom: HR continu in dialoog met én als verbindende factor tussen Bestuur, Directieteam en gemeentesecretarissen.

Om samen, stap voor stap, te komen naar een innovatieve, flexibele arbeidsorganisatie. Die open staat voor verandering van koers, van doelen, van aanpak, van inzichten.

Inspirerende visies
Dagvoorzitter Davied van Berlo, initiatiefnemer netwerk Ambtenaar 2.0 en Pleio, opent de dag. Gevolgd door Hoogleraar Organisatiekunde, Prof. Dr.ir. M.C.D.P. Weggeman. Hoe slimmer, hoe eerder dom!
Arre Zuurmond schetst vanuit zijn rol als ombudsman hoe hij dit besef heeft vertaald in zijn eigen HR beleid, maar ook in zijn relatie tot de gemeenten waarvoor hij ombudsman is. Kan een overheidsorganisatie succesvol met die ontwikkelingen aan de buitenkant omgaan als men ook aan de binnenkant niet de organisatie laat kantelen? Jaap Peters sluit de dag af en neemt u mee hoe die nieuwe binnenkant eruit ziet.

Praktijk
Leer van de praktijkervaringen middels praktijkcases en workshops van o.a.: Gemeente Ede, Gemeenschappelijke Regeling Bevelanden (Gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord Beveland en Reimerswaal), Samenwerking Bedrijfsvoering Gemeenten Leusden, Nijkerk, Bunschoten en Putten, Waterschap Vechtstromen, Gemeente Veenendaal, Gemeente Hilversum en Gemeente Zeist.

Korting voor FlexNieuws-lezers
Kom met 3 personen voor slechts € 245,-
Schrijf in via www.hrmindeoverheid.nl en geniet € 50,- korting en betaal slechts € 245,- (non-profit) i.p.v. € 295,- excl. BTW. Uw mailcode fnshrdct50.

Volg het op Twitter via #hrovnl