Explosieve groei vacatures in de energietransitie

0
364

Het aantal vacatures bij bedrijven die zich richten op de energietransitie is voor het tweede jaar op rij bijna verdubbeld.

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 is de groei 263%. De meest gevraagde functies zijn projectleiders, technisch consultants en beleidsmedewerkers milieuzaken. De meest gevraagde skills zijn onder andere: scrum, agile methodologie, data-analyse gecombineerd met duurzaamheid, communicatie, zelfmotivatie en werken in groepsverband. De skills for the future hebben een sterk datacomponent, zoals big data, data-analyse en database.

Dit blijkt uit analyses van Intelligence Group voor de arbeidsmarktupdate voor technici en energietransitie dat op 8 september plaatsvindt.

vacatures energietransitie, bron Jobfeed

Arbeidsmarktupdate
In het tweede kwartaal van 2022 waren er 8.407 vacatures van bedrijven die zich bezighouden met de energietransitie. Dit is 89% meer dan een jaar daarvoor en 263% meer dan in het tweede kwartaal in 2020. De daadwerkelijke vraag naar werknemers die zich bezighouden met de energietransitie is nog veel groter maar wordt ingevuld door generieke spelers op de arbeidsmarkt zoals detacheerders, en bemiddelaars. Daarmee is de vraag naar werknemers die zich bezighouden met de energietransitie geëxplodeerd en het is de verwachting dat deze groei de komende jaren zal blijven aanhouden gezien de aandacht voor klimaatdoelen én de energiecrisis. Die groeiende vraag zal voor extra krapte en schaarste gaan zorgen in andere sectoren zoals bouw, productie, installatie, logistiek maar ook bij (gemeentelijke en provinciale) overheden.

Meest gevraagde functies
De meest gevraagde functies met betrekking tot de energietransitie zijn overwegend technisch van aard, waarbij de skills for the future een sterk data- en IT-component hebben, te weten software- en/of systeem engineering, databases (SQL) en data-analyse (Python). Dit mede het gevolg van voorbereidende activiteiten voor de transitie, maar ook het slimmer inrichten van de bestaande capaciteit onder andere in het energienetwerk. Bij soft skills ligt de nadruk nu meer op communicatie, zelfmotivatie, werken in groepsverband, doelgericht en coördineren. Kijkend naar de benodigde skills kunnen alternatieve doelgroepen en talentpools worden ontsloten, evenals het marktconform aanpassen van het curriculum van opleiders. In 17% van de vacatures wordt de beheersing van de Engelse taal gevraagd (in 2% de Duitse taal). Ten opzichte van 2018 is dat met 3% toegenomen, maar ligt de focus toch vooral op de binnenlandse Nederlandse markt. Hier ligt wel een grote kans omdat enerzijds er ook arbeidspotentieel uit het buitenland kan worden gehaald en anderzijds omdat de energietransitie ook een Europese uitdaging is. Samenwerken is daarin een sleutel voor succes.

Top-10 meest gevraagde functies in energietransitie:
1. Projectleider
2. Technisch consultant
3. Beleidsmedewerker milieuzaken
4. Elektromonteur
5. Bedrijfsadviseur
6. Projectleider weg- en waterbouw
7. Innovatieconsultant
8. Trainee
9. Communicatiedeskundige
10. Omgevingsmanager

Geert-Jan Waaldorp, directeur van Intelligence Group zegt erover: “Nederland, maar ook Europa, heeft veel meer vraag naar schaarse profielen om de energietransitie vorm te geven dan dat er aanbod is. Toch is het opvallend dat oplossingsrichtingen traditioneel worden gekozen, waarbij er weinig focus is op skills, het verbeteren van arbeidsvoorwaarden, het werven en opleiden van alternatieve doelgroepen, internationale werving of samenwerken. De focus ligt sterk op kortetermijnoplossingen die vooral kostbaar zijn, niet-duurzaam én gericht zijn op beleid in plaats van de praktijk. De huidige manier waarop de arbeidsmarktproblematiek wordt benaderd is niet toereikend om de energietransitie goed en tijdig te realiseren. Zowel in volume als in kwaliteit.”

Bron: IG, persbericht 12 augustus 2022

Lees ook
UWV biedt inspiratiekaart voor kansrijke (klimaat)baan
Tekort aan vakmensen voor klimaatdoelen gebouwde omgeving
STAR vernieuwt branding met focus op verduurzaming en energietransitie