Europese Commissie waarschuwt Nederland: dring aantal zzp’ers terug

0
500

Het nieuwe kabinet moet via maatregelen stimuleren dat meer zzp’ers en werknemers met tijdelijke contracten in vaste dienst worden genomen.

Dat adviseert de Europese Commissie vandaag in haar jaarlijkse aanbeveling aan de Nederlandse regering.
‘Maak loondienst fiscaal aantrekkelijker en zorg dat zelfstandigheid fiscaal minder aantrekkelijk wordt’, zo luidt het advies. Alle EU-lidstaten ontvingen vandaag een aanbeveling vanuit de EC.

Zie 2017 Spring semester recommendations Netherlands

Conclusie van aanbeveling Europese Commissie aan Nederland, 22 mei 2017

Nederland heeft in verhouding teveel flex
De EC vindt het zorgelijk dat de groei van de werkgelegenheid in Nederland vooral flexibele en tijdelijke contracten betreft. Daardoor wordt Nederland teveel een buitenbeentje vergeleken met de andere EU-landen.

Zzp’ers kunnen op termijn het systeem van sociale zekerheid in gevaar brengen, als zij niet of onvoldoende zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en te weinig pensioen opbouwen.

Loongroei stimuleren
De groei van het aantal zzp’ers zou volgens de EC oorzaak kunnen zijn van de zwakke groei van de lonen, omdat er teveel concurrentie ontstaat aan de onderkant van de markt. Het nieuwe kabinet zou, met respect voor de rol van de sociale partners, de voorwaarden moeten creëren voor een hogere groei van de lonen, aldus de Europese Commissie.

Bron: EC, 22 mei 2017, zie de aanbevelingen voor alle EU-lidstaten; de tekst voor Nederland begint op pagina 41