DBA-wet ontmoedigt zzp-schap

0
283

| Wetsvoorstel DBA |


Het kabinet heeft nog geen uitsluitsel gegeven over het vraagstuk over de verhouding tussen vaste en flexibele werknemers,  maar speelt met het Wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) alvast in op de uitkomst van die discussie.

De vervanger voor de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) moet een halt toeroepen aan schijnzelfstandigheid.

De grote onzekerheid die de Wet DBA oproept bij bedrijven en de zzp’ers die door hen worden ingehuurd, staat volgens het commentaar in het FD echter niet in verhouding tot het probleem waarvoor deze wet een oplossing moet bieden. Het is ook de vraag of het systeem met talloze modelovereenkomsten voor opdrachtgevers en opdrachtnemers wel in de praktijk wel werkbaar is.

Bron: FD, 17 januari 2016