CBS: Langdurige werkloosheid stijgt

0
125

Sinds begin dit jaar is de werkloosheid gedaald. De langdurige werkloosheid stijgt echter nog steeds.

In het eerste kwartaal van dit jaar waren 289 duizend mensen een jaar of langer werkloos tegen 233 duizend in hetzelfde kwartaal van 2014. Dat meldt het CBS.

Vooral mannen langdurig werkloos
In totaal waren 340 duizend mannen en 323 duizend vrouwen werkloos in het eerste kwartaal van dit jaar. Van de werkloze mannen zat 47 procent al minimaal een jaar thuis, oftewel 160 duizend. Een jaar geleden waren dit er nog 132 duizend. Ruim de helft van de langdurig werklozen is 45 jaar of ouder. Ook bij de vrouwen groeit de langdurige werkloosheid. In het eerste kwartaal van 2014 was 30 procent langdurig werkloos (101 duizend), tegen 40 procent in het eerste kwartaal van dit jaar (129 duizend).

Werklozen
Langdurige werkloosheid in Nederland relatief laag
Vergeleken met andere EU-landen is het aandeel langdurig werklozen in de beroepsbevolking in Nederland relatief laag. Vorig jaar was 3,0 procent van de Nederlandse beroepsbevolking langdurig werkloos. Het EU-gemiddelde was 5,1 procent.

langduriuge werkloosheid

Bron: CBS, 17 juli 2015