Wijziging Wet AVV wil periodes zonder CAO voorkomen

0
401


De Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV) is op 1 juli 2015 gewijzigd. Het doel is om te voorkomen dat er periodes zonder cao ontstaan, bijvoorbeeld op het moment dat er vertraging optreedt bij het vernieuwen van cao’s. Dit moet het makkelijker maken om cao’s te handhaven.

Eenmalige verlenging
Cao-partijen kunnen nu een verlenging aanvragen als het gaat om een ongewijzigde en stilzwijgend verlengde cao. Op basis van een nieuw artikel 4a van de Wet AVV kan een avv-besluit dan tijdelijk en eenmalig worden verlengd.

Uitzonderingen
Er zijn uitzonderingen hierop. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om dit artikel toe te passen als de cao expliciet een einddatum of een langere looptijd vermeldt, of als de cao is opgezegd.

Meer continuïteit
Tot nu toe gold stilzwijgende verlenging van een cao alleen voor gebonden werknemers. Met de nieuwe mogelijkheid om het avv-besluit te verlengen kan het nu ook gelden voor de avv-gebonden werknemers en werkgevers. Dit biedt meer continuïteit in arbeidsvoorwaarden voor branches waar het lang duurt om een cao te vernieuwen.

Bovendien is het bij een avv-besluit niet mogelijk om bedenkingen in te dienen tegen een verlengingsaanvraag. Bij een regulier verzoek tot avv van cao-bepalingen kan dat wel. Van een ingediend verzoek tot verlenging wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Meer informatie: Staatscourant 17658, 30 juni 2015