Principeakkoord CAO Tentoonstellingsbedrijven 2018-2019

0
86


16 april 2018

CAO-naam
CAO Tentoonstellingsbedrijven

Download Principeakkoord CAO Tentoonstellingsbedrijven 2018-2019
> Principeakkoord CAO Tentoonstellingsbedrijven 2018-2019 (26-03-18)

Looptijd
Een 3 jarige cao met een looptijd van 1 januari 2018 t/m 31 december 2019.

Loonmutaties
– 2,0% loonsverhoging per 1 juli 2018
– 1,5% loonsverhoging per 1 januari 2019
– 1,5% loonsverhoging per 1 1 juli 2019

Daarnaast zal een eenmalige uitkering worden gedaan bij de salarisbetaling van december 2018 van € 125,- bruto (pro rato).

Arbeidsvoorwaarden
– De huidige regeling (1 wachtdag vanaf 2e ziekmelding en 2 wachtdagen vanaf 6e ziekmelding) wordt gewijzigd naar 1 wachtdag vanaf de 3e ziekmelding.
– De uitsluiting voor genoemde functies inzake onkostenvergoedingen, overwerk, nachtdienst, reis- en verblijfskosten en feestdagen zijn gewijzigd in een uitsluiting voor werknemers ingedeeld in functiegroep 8 of hoger.
– Elke werknemer heeft recht op een POP (niet langer beperkt tot werknemers vanaf 40 jaar) en 1 scholingsdag per jaar (niet langer beperkt tot werknemers vanaf 30 jaar).
– Het normale dagvenster is verruimd van 07.00 tot 20.00 naar 06.00 tot 20.00.
– De huidige, verplichte compensatieregeling voor het werken op zaterdag wordt een cao richtlijn waarvan op bedrijfsniveau mag worden afgeweken, indien op bedrijfsniveau een werkbare regeling naar tevredenheid van werknemers en werkgever overeen wordt gekomen.

Bron: CNV Vakmensen, 9 april 2018