Principeakkoord CAO Tankstations en Wasbedrijven 2020-2021

0
5592


24 december 2019

CAO-naam
CAO Tankstations en Wasbedrijven

Download Principeakkoord CAO Tankstations en Wasbedrijven 2020-2021
> Principeakkoord CAO Tankstations en Wasbedrijven 2020-2021 (18-12-19)

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2020 t/m 31 december 2021 (24 maanden).

Loonmutaties
– € 70,- loonsverhoging per 1 februari 2020
– € 70,- loonsverhoging per 1 februari 2021

Arbeidsvoorwaarden
– Er is een generatiepact voor werknemers vanaf 60 jaar.
– 10 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd hoeft de werknemer geen nachtdiensten meer te draaien.

Bron: FNV, 23 december 2019