Principeakkoord CAO Tandtechniek 2019-2021

0
2472


29 maart 2019

CAO Tandtechniek

Download Principeakkoord CAO Tandtechniek 2019-2021
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De nieuwe CAO geldt vanaf 1 april 2019 tot 31 maart 2021.

Loonmutaties
– 3,00% loonsverhoging per 1 juli 2019

Salaris: de schalen A en B worden per 1 juli 2019 gecorrigeerd zodat indeling in een andere schaal weer leidt tot een verhoging van het salaris, het overige deel van de schaalsalaris wordt verhoogd met 3% als boven genoemd. De leeftijdsgrens voor functieschalen wordt op deze datum verlaagd van 23 naar 22 jaar.

Arbeidsvoorwaarden
– Partijen hebben afgesproken tijdig met elkaar in overleg te gaan voor het bespreken van de mogelijkheden van een salarismutatie op 1 januari 2020.

Bron: BVT, 21 maart 2019