Principeakkoord CAO ProfCore 2017-2019

0
123


17 februari 2017

CAO ProfCore

Download Principeakkoord CAO ProfCore 2017-2019
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De looptijd voor de nieuwe cao bedraagt 2 jaar en loopt dus van: 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019.

Loonmutaties
– 3,5% loonsverhoging in 2 jaar

Arbeidsvoorwaarden
– Reiskosten woon-werk. Verder is er tegemoet gekomen aan de vraag van de vakbonden om de km-vergoeding van 0,13 km te verhogen. Het tarief van 13 cent per kilometer wordt verhoogd naar 15 cent per kilometer. De ondergrens van 10 kilometer vervalt, waardoor elke kilometer telt!

Bron: CNV Vakmensen, 16 februari 2017