Principeakkoord CAO NEP Broadcast Services 2019-2020

0
83


26 april 2019

CAO-naam
CAO NEP Broadcast Services

Download Principeakkoord CAO NEP Broadcast Services 2019-2020
> Principeakkoord CAO NEP Broadcast Services 2019-2020 (19-04-19)

Looptijd
Deze cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2020.

Loonmutaties
– 2,0% loonsverhoging per 1 juli 2019
– 2,0% loonsverhoging per 1 januari 2020

Arbeidsvoorwaarden
– Werknemers met een contract voor bepaalde tijd van 23 naar 25 vakantiedagen, net als collega’s die voor onbepaalde tijd in dienst zijn.
– Roosterwerkgroep onder externe procesbegeleiding: voor gezonde roosters en werk/privé balans.
– Duurzame inzetbaarheid: meer aandacht voor loopbaanontwikkeling.
– Intentie om samen toe te werken naar een branche cao – geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

Bron: FNV, 24 april 2019