Principeakkoord CAO Natuursteen 2018-2019

0
1319


20 maart 2018

Naam
CAO Natuursteenbedrijf

Download Principeakkoord CAO Natuursteen 2018-2020
> Principeakkoord CAO Afbouw 2018-2019 (16-03-18)

Looptijd
De nieuwe Cao Natuursteen heeft een looptijd van 1 januari 2018 t/m 31 december 2019.

Loonmutaties
– 3,0% lonsverhoging over het garantieloon plus 1,0% over het gedeelte van het overeengekomen loon boven het garantieloon per 1 juli 2018
– 1,5% loonsverhoging per 1 januari 2019
– 1,5% loonsverhoging per 1 mei 2019

Arbeidsvoorwaarden
– De cao Natuursteen wordt in de cao Afbouw opgenomen.
– Een aantal cao-toeslagen en -vergoedingen wordt verhoogd en er komt een andere regeling voor loondoorbetaling bij onwerkbaar weer.
– Vernieuwing: Uiterlijk op 1 januari 2019 wordt een nieuwe functiestructuur voor de Afbouw ingevoerd. Door de invoering van de nieuwe functiestructuur gaat geen enkele werknemer er in loon op achteruit.

Bron: FNV Bouwen & Wonen, 19 maart 2018