Principeakkoord CAO Kunsteducatie 2015-2016

0
2308


10 juni 2015

CAO Kunsteducatie

Download Principeakkoord CAO Kunsteducatie 2015-2016
> Principeakkoord CAO Kunsteducatie 2015-2016

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 30 juni 2015 tot en met 30 juni 2016.

Loonmutaties
1% per 01-07-2015

Arbeidsvoorwaarden
– In het kader van toekomstgericht opleiden hebben alle medewerkers vanaf 1 juli 2015 recht op een jaarlijks opleidingsbudget van 0,5% van het feitelijk bruto jaarsalaris, met een jaarlijkse minimumopbouw van € 250.
– Er zullen tijdens de looptijd van de deze cao minimaal 25 arbeidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten in de sector gerealiseerd worden.
– De cao wordt met ingang van 1 juli 2015 in overeenstemming gebracht met de nieuwe wettelijke transitievergoeding die vanaf die datum geldt. De bovenwettelijke uitkering en de suppletieregeling worden hiertoe uit hoofdstuk 13A Cap verwijderd.
– De premieafdracht t.b.v. het Mobiliteitsfonds wordt tegelijk met de invoering van het individueel opleidingsbudget beëindigd.
– De huidige afspraken over de ketenbepaling uit artikel 2:2 Cao Kunsteducatie 2014-2015 worden verlengd tot 1 juli 2016.

Bron: AVV, 5 juni 2015