Principeakkoord CAO CBR 2016

0
1061


26 januari 2016

Naam
CAO CBR
CAO Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Principeakkoord CAO CBR 2016
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Een cao met een looptijd van één jaar: van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

Loonsverhogingen
Een structurele loonsverhoging:
1,00% per 01-04-2016

Arbeidsvoorwaarden
• Het sociaal plan dat op 31 december 2016 afloopt, wordt met ingang van 1 januari 2017 verlengd met een jaar waarbij de afspraak is gemaakt dat de wettelijke transitievergoeding per die datum geacht wordt onderdeel te zijn van de in het sociaal plan afgesproken vertrekregeling. Met andere woorden: deze komt niet bovenop de in het sociaal plan afgesproken vergoeding;
• Bij arbeidsongeschiktheid wordt het recht op een leaseauto met ingang van 1 januari 2016 hetzelfde beoordeeld als voor parttimers het geval is (naar rato van het tewerkstellingspercentage). Zie hiervoor de regeling in de cao. Bestaande arbeidsongeschikten houden het recht op een leaseauto zoals dat voor 31 december 2015 het geval was;
• Het CBR en de vakbonden gaan in een co-creatietraject werken aan een nieuwe cao per 1 januari 2017.

Bron: De Unie, 22 januari 2016