Principeakkoord CAO Bouw 2011 (CAO Bouwnijverheid)

0
1968


3 mei 2010

CAO-naam
CAO Bouw

CAO-teksten
> Principeakkoord CAO Bouwnijverheid 2011

Looptijd
1 januari 2011 – 1 januari 2012

Loonmutaties
Salarisverhoging: 0,5% structureel op 1 januari 2011 en nog eens met 0,5% op 1 juli 2011.

CAO-code t.b.v. loonheffing
10

Arbeidsvoorwaarden
– verlenging van diverse crisismaatregelen, verlaging van beloning van nieuwe BBL2-leerlingen, een eigen bijdrage van werknemers van 0,2% aan scholing en loopbaanbegeleiding. Eerste onderhandelaar Mieke van Veldhuizen licht de cao op NU.nl ».
– beloning van nieuwe BBL2-leerlingen verlaagd, omdat het hoge instapniveau een belemmering vormt om tijdens de crisis jongeren te scholen.
– daarnaast gaan werknemers in het kader van ‘leven lang leren’ een premiebijdrage leveren van 0,2% aan de scholing en het loopbaantraject van alle medewerkers.
– diverse maatregelen in het kader van ‘Bouw door, Leer verder’ (het anticyclisch opleidingsplan van de bouw) zijn verlengd tot eind 2011 Ć©n uitgebreid. Het plan is gericht op instroom en behoud van jongeren en bevordert de deskundigheid van alle medewerkers.
– de pilot arbeidstijden wordt eveneens verlengd.

Het akkoord zal aan de betrokken achterbannen ter instemming worden voorgelegd.

Bron: FNV Bouw, 29 april 2010