Onderhandelingsresultaat CAO Vleeswarenindustrie 2017-2019

0
693


11 december 2017

Naam
CAO Vleeswarenindustrie

Download Onderhandelingsresultaat CAO Vleeswarenindustrie 2017-2019
> Onderhandelingsresultaat CAO Vleeswarenindustrie 2017-2019 (10-12-17)

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 18 maanden en loopt van 1 augustus 2017 tot 1 februari 2019.

Loonsverhogingen
– 2,00% loonsverhoging per 1 december 2017
– €125,- eenmalige uitkering per 1 december 2017
– 1,50% loonsverhoging per 1 juli 2018
– 0,25% eenmalige uitkering per 1 oktober 2018

Arbeidsvoorwaarden
– Door Europese regels zijn werknemers in de vleeswaren verplicht een aantal hygiënische handelingen uit te voeren voor en nadat zij aan het werk gaan. Met werkgevers is afgesproken dat de handelingen aan het einde van de dienst per 1 januari 2019 worden vergoed door de werkgever. De vergoeding kan zowel in tijd als in geld zijn. Andere bestaande afspraken op bedrijfsniveau blijven van kracht.
– Daarnaast is een verbetering bereikt in de ploegentoeslag. Voor tweeploegendiensten gaat de toeslag per 1 januari 2018 naar 12 procent en per 1 januari 2019 naar 14 procent. Voor drieproegendiensten gaat de toeslag per 1 januari 2018 naar 17 procent en per 1 januari 2019 naar 20 procent.
– Verdere afspraken in het onderhandelingsakkoord zijn de pilot voor opleidingen. Vakbonden en werkgevers hebben afgesproken dat er voor vijftig werknemers in de vleeswarensector de mogelijkheid komt om op eigen initiatief een opleiding te volgen. Deze opleiding wordt via het Sociaal Fonds volledig vergoed. Ook is een akkoord bereikt over de financiering van het derde WW-jaar, de verlengde uitkering bij werkloosheid en over de naleving van de cao-afspraken in de sector.

Bron: CNV Vakmensen, 11 december 2017