Onderhandelingsresultaat CAO PGGM 2016-2017

0
1306


13 januari 2016

Naam
CAO PGGM

Onderhandelingsresultaat CAO PGGM 2016-2017
> Onderhandelingsresultaat CAO PGGM 2016-2017

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017.

Loonsverhogingen
Loonsverhogingen:
– 1,00% per 01-01-2016
– 1,00% per 01-07-2017

Eenmalige uitkeringen:
In oktober 2016 en in oktober 2017 zal een eenmalige uitkering plaatsvinden van 0,5% van twaalf keer het maandsalaris van oktober. Deze uitkering en gaan ten laste van de werkkostenregeling. Dit betekent dat er geen loonheffing en premies op worden ingehouden: bruto is netto. Daarnaast zal op 1-10-2017 nogmaals een eenmalige uitkering plaatsvinden van 0,5% bruto van twaalf keer het maandsalaris van oktober. Deze gaat niet ten laste van de werkkostenregeling en kent dus wel inhouding van loonheffing en premies.

Arbeidsvoorwaarden
– De salarisgroeitabel voor de medewerkers die vallen onder het beloningsbeleid van de Asset Managementmarkt zal worden aangepast, zodat de leidinggevend en meer kunnen differentiëren bij het toekennen van jaarlijkse stijgingen.
– De rentetegemoetkomingsregeling geldt op dit moment voor hypotheken die zijn afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. Vanaf 2016 zal deze gaan gelden voor hypotheken die zijn afgesloten bij
Attens Hypotheken. In de cao zal worden opgenomen dat de regeling geldt voor een door het EC aan te wijzen hypotheekaanbieder. De rentetegemoetkomingsregeling blijft ook van toepassing op
hypotheken die afgesloten zijn bij Centraal Beheer Achmea voor 1-2-2016.
– PGGM zal in 2016 en 2017 de vakbondscontributie over 2016 en 2017 van de leden van de vakorganisaties waarmee de cao is afgesloten, vergoeden. De leden van de vakbonden kunnen deze bedragen in 2016 en 2017 bij PGGM declareren.
– De terugbetalingsregeling die geldt voor studies uit de categorie B, gaat ook gelden voor studies uit de categorie A, voor zover de kosten van die studie meer bedragen dan € 10.000 (en alleen voor het meerdere).

Bron: CNV Vakmensen, 7 januari 2016