Onderhandelingsresultaat CAO Parketvloerondernemingen 2016-2017

0
135


31 maart 2016

Naam
CAO Parketvloerenondernemingen

Onderhandelingsresultaat CAO Parketvloerondernemingen 2016-2017
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017.

Loonsverhogingen
– Een loonsverhoging van 1,5% per 1 juli 2016.
– Een loonsverhoging van 1,5% per 1 juli 2017.

Vakbonden en werkgevers hebben voor leden van een vakbond afgesproken de vakbondscontributie als eindheffing aan te wijzen. Hierdoor zal de werkgever op het einde van het kalanderjaar een netto-terugbetaling doen.

Arbeidsvoorwaarden
Seniorendagen en pensioen
– Vanaf 60 jarige leeftijd krijgen medewerkers het recht om 80% te gaan werken tegen 90% loon met 100% pensioenopbouw. Nu is dat 80% werken tegen 80% loon.
– De seniorendagen blijven bestaan, maar gaan één jaar later in. Dat betekent op 56-jarige leeftijd in plaats van de huidige leeftijd van 55 jaar. De medewerkers die al gebruik maken van deze seniorendagen, blijven deze rechten houden.

Werkgelegenheid, werkzekerheid en ziekte
– Vakbonden en werkgevers hebben afgesproken de duur en de opbouw van de WW te repareren.
– Het Sociaal Fonds Parket zal een sectorplan ontwikkelen over scholing, opleiding en loopbaanadvies.
– Het maximum aantal wachtdagen bij ziekte wordt teruggebracht naar 3 dagen per jaar. Nu is dat maximaal 6 wachtdagen per jaar.

Bron: FNV Bouw, 31 maart 2016