Onderhandelingsresultaat CAO Open Teelten 2017-2020

0
2640


3 november 2017

CAO-naam
CAO Open Teelten

Download Onderhandelingsresultaat CAO Open Teelten 2017-2020
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao loopt voor 35 maanden, van 1 april 2017 tot en met 29 februari 2020.

Loonmutaties
– 3,0% loonsverhoging per 1 januari 2018
– 3,0% loonsverhoging per 1 januari 2019

Arbeidsvoorwaarden
– In de nieuwe cao wordt een vernieuwde arbeidstijdenregeling opgenomen met daarin een standaard regeling en een jaarurenmodel. Deze regeling komt in de plaats van de vier huidige regelingen die de cao kent.
– De regeling Seizoenarbeid zal door partijen op korte termijn worden geĆ«valueerd en indien noodzakelijk gemoderniseerd.
– De sector Open Teelten wordt partij bij de af te sluiten cao waarin de private aanvulling van de WW (PAWW) wordt geregeld.
– Er wordt een seniorenregeling ingevoerd voor werknemers vanaf 60 jaar met als uitgangspunt 80 procent werken, 90 procent loon en 90 procent pensioenopbouw.
– Partijen hervatten het overleg om te komen tot huisvestingsnormen in de cao.
– Tevens zijn er afspraken gemaakt over scholingsvouchers, het benoemen van een vertrouwenspersoon en cao-naleving.

Bron: LTO Nederland, 1 november 2017