Onderhandelingsresultaat CAO Kaaspakhuis 2017-2018

0
1154


13 juni 2017

CAO-naam
CAO Kaaspakhuis
ook bekend als: CAO Partikuliere kaaspakhuisbedrijf

Download Onderhandelingsresultaat CAO Kaaspakhuis 2017-2018
> Onderhandelingsresultaat CAO Kaaspakhuis 2017-2018 (07-06-17)

Looptijd
De CAO loopt voor de periode van twee jaar, van 1 januari 2017 to en met 31 december 2018.

Loonmutaties
– 1,5% loonsverhoging per 1 juli 2017
– 1,5% loonsverhoging per 1 januari 2018

Daarbij zal er op 1 juli 2017 een éénmalige uitkering verstrekt worden van € 225,- ter compensatie dat de loonstijging niet ingaat aan het begin van dit jaar. Parttimers naar rato.

Arbeidsvoorwaarden
– Plus/min-uren. De plus- en minurenregeling houdt op te bestaan. Daarvoor in de plaats komt een jaarurennorm waarin de werknemer op jaarbasis gemiddeld 36 uur per week ingeroosterd mag worden. Er moet met instemming van de OR of Personeelsvertegenwoordiging (PVT) een rooster worden opgesteld, dat is wettelijk verplicht.

Bron: CNV Vakmensen, 7 juni 2017