Onderhandelingsresultaat CAO IFF 2018-2020

0
552


29 oktober 2018

CAO-naam
CAO International Flavors & Fragrances

Download Onderhandelingsresultaat CAO IFF 2018-2020
> Onderhandelingsresultaat CAO IFF 2018-2020 (04-10-18)

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020.

Loonmutaties
– 1,25%% loonsverhoging per 1 juli 2018
– 1,50% loonsverhoging per 1 januari 2019
– 1,25%% loonsverhoging per 1 juli 2019
– 1,50% loonsverhoging per 1 januari 2020

Arbeidsvoorwaarden
– Nieuwe definitie overwerk 5 ploegendienst: onder overwerk wordt verstaan al het in opdracht door of namens werkgever opgedragen werk gedurende uren, die het aantal uren van het vooraf meegedeelde dienstrooster overschrijden, rekening houdend met een franchise van 30 minuten per dag. Voor de beloning van overwerk zie artikel 8.2.b.
– Nieuwe definitie overwerk uitzendkrachten in wisseldienst: onder overwerk wordt verstaan al het in opdracht door of namens werkgever opdragen werk gedurende uren die de duur van een werkdag van 8 uur overschrijden, rekening houdend met een franchise van 30 minuten per dag. Voor de beloning van overwerk zie artikel 8.2.b van de cao.
– Duurzame inzetbaarheid: gedurende de looptijd van de cao zal IFF per contractjaar van de cao een bijdrage van 0,25% van het jaarsalaris van de medewerker bijdragen in het IOB van de medewerker. Bij afwijzing van een verzoek tot gebruikmaking van dit IOB, zal de voorzitter van de OR het verzoek nogmaals beoordelen en een bindend advies uitbrengen. Daarnaast zal er een werkgroep worden opgesteld die zich richt op het uitwerken van het levensfasebewust personeelsbeleid.

Bron: CNV Vakmensen, 22 oktober 2018