Onderhandelingsresultaat CAO Groothandel Bloemen en Planten 2017-2019

0
236


14 maart 2017

CAO-naam
CAO Groothandel Bloemen en Planten

Download Onderhandelingsresultaat CAO Groothandel Bloemen en Planten 2017-2019
> Onderhandelingsresultaat CAO Groothandel Bloemen en Planten 2017-2019

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2019 (2,5 jaar).

Loonmutaties
– 1,5 % loonsverhoging per 1 maart 2017
– 1,5 % loonsverhoging per 1 januari 2018
– 1,5 % loonsverhoging per 1 januari 2019

Arbeidsvoorwaarden
– Wachtdagen bij ziekte. Het aantal wachtdagen wordt nu vastgesteld op maximaal 9 dagen per jaar en/of bij 5 ziektemeldingen. Deze regel is niet van toepassing bij chronische aandoeningen.
– Salarisaanpassing. De salarisaanpassing door toekenning van een periodiek is de datum van indiensttreding en/of 4 maanden voor einde kalenderjaar (1 september van enig jaar).
– Vast te stellen vakantiedagen. De werkgever is gerechtigd om 24 uren verplichte vakantiedagen per jaar vast te stellen.

Bron: CNV Vakmensen, 22 februari 2017