Onderhandelingsresultaat CAO Graan 2015-2016

0
1090


26 april 2015

CAO-naam
CAO Graanbe- en verwerkende bedrijven
CAO Graan

Download Onderhandelingsresultaat CAO Graan 2015-2016
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Looptijd: van 1 april 2015 tot 1 april 2016.

Loonmutaties
– 1,5% per 1 april 2015;
– 2% per 1 april 2016.

Arbeidsvoorwaarden
• De pensioenopbouw blijft gehandhaafd op het fiscaal maximale niveau. Dit is nu 1,872% en wordt vanaf 2017 1,863% per jaar. De premie gaat voor werkgever omhoog met 0,65% van de pensioengrondslag en voor werknemers met 0,25% van de pensioengrondslag.
• Gedurende de looptijd van de cao krijgen 65- en 66-jarigen ook de extra vakantie-uren van 66 uur per jaar. Nu loopt de extra vakantiestaffel nog tot en met 64 jaar. In de vervolgstudie naar duurzame inzetbaarheid/toekomst cao wordt gekeken hoe hier in de toekomst mee om wordt gegaan.
• Binnen ieder bedrijf wordt vanaf 2016 minimaal 0,5% van de loonsom gereserveerd voor scholing. Gekeken wordt wat voor mogelijkheden er zijn om deze reservering om te zetten naar een individueel scholingsbudget.
• In het kader van het sociaal akkoord zijn afspraken gemaakt over tien vaste plaatsen voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en (proces-) afspraken over de reparatie van de opbouw en duur van de WW.

Bron: CNV Vakmensen, 24 april 2015