Onderhandelingsresultaat CAO GD 2016-2020

0
195


17 juli 2017

CAO-naam
CAO Gezondheidsdienst voor Dieren
CAO GD

Download Onderhandelingsresultaat CAO GD 2016-2020
> Onderhandelingsresultaat CAO GD 2016-2020 (10-07-17)

Looptijd
Looptijd CAO van 1 oktober 2016 t/m 31 december 2020.

Loonmutaties
– 2,00% loonsverhoging per 1 juli 2017

In december 2017 wordt de uit te betalen eindejaarsuitkering conform artikel 5.9 lid 2 voor werknemers die op 1 juli 2017 in dienst zijn eenmalig met 0,50% verhoogd.

Per 1 januari 2018,1 januari 2019, 1 januari 2020 worden de CAO lonen structureel verhoogd met het percentage loonontwikkeling cao-sector particuliere bedrijven t.o.v. een jaar eerder zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau Statistiek(CBS)*. De uitbetaling vindt plaats in de maand nadat de definitieve cijfers door CBS worden gepubliceerd.

Arbeidsvoorwaarden
– Aan artikel 4.2 wordt toegevoegd: Bij afwijkende diensten is de inconveniëntentoeslag conform artikel 6.3 van toepassing.
– Aan artikel 6.4 lid 10 wordttoegevoegd: Indien er meer dan één keer per consignatiedienst naar de standplaats wordt gereisd, dan wordt de volledige reistijd v.v. als gewerkte uren beschouwd. Wanneer de werknemer tijdens de consignatiedienst wordt opgeroepen en vanuit huis naar een andere locatie reist dan de standplaats, dan wordt de volledige reistijd v.v. als gewerkte uren beschouwd.

Bron: CNV Vakmensen, 12 juli 2017