Onderhandelingsresultaat CAO Curium 2018-2019

0
423


17 oktober 2018

CAO Curium

Download Onderhandelingsresultaat CAO Curium 2018-2019
> Onderhandelingsresultaat CAO Curium 2018-2019 (10-10-18)

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 14 maanden, vanaf 1 oktober 2018 tot 1 december 2019.

Loonsverhogingen
– 3,20% loonsverhoging per 1 oktober 2018

De salarissen van december 2019 zijn de basis voor de 13e maand die uitgekeerd wordt in november (met een correctie in december).

Arbeidsvoorwaarden
– De vakantietoeslag van werknemers die gedurende het jaar meer of minder uren zijn gaan werken wordt naar rato uitbetaald.
– De toeslag bezwarende omstandigheden wordt geïndexeerd met de salarisverhogingen.
– De afspraak over 3 werkervaringsplaatsen wordt voortgezet.

Bron: FNV, 10 oktober 2018