Onderhandelingsakkoord CAO Suiker Unie 2015-2016

0
687


13 juli 2015

CAO Suiker Unie

Download Onderhandelingsakkoord CAO Suiker Unie 2015-2016
> Onderhandelaarasakkoord CAO Suikerunie 2015-2016

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 12 maanden: van 1 april 2015 t/m 31 maart 2016.

Loonmutaties
– Een totale structurele loonontwikkeling van 2% te weten 1,25% per 1 april 2015 en 0,75% per 1 december 2015.

Arbeidsvoorwaarden
– 5-ploegendienst. Arbeidsvoorwaardelijke invoering van een 5-ploegendienstrooster per 1 april 2015 conform het Sensus-model waarbij het aantal extra opkomstdagen verminderd wordt met 1 dag. Dat betekent op jaarbasis 3 opkomstdagen bestemd voor opleidingsactiviteiten.
– 5 Wajongers worden geplaatst in de looptijd van deze CAO.
– Invoering aparte loonschaal voor Wajongers gebaseerd op het wettelijk minimum loon oplopend tot 120% van het WML in 3 stappen (passend binnen de afspraken van het Sociaal Akkoord).
– Werkgever zal gedurende de looptijd van de CAO de kosten voor haar rekening nemen.

Bron: De Unie, 8 juli 2015