Onderhandelingsakkoord CAO RET 2015-2016

0
1548


26 februari 2015

CAO-naam
CAO RET

Onderhandelingsakkoord CAO RET 2015-2016
> Onderhandelaarsakkoord CAO RET 2015-2016

Looptijd
De looptijd van deze CAO is 12 maanden, nl. van 1 februari 2015 tot 1 februari 2016.

Loonmutaties
Per 1 februari 2015 zal een structurele loonsverhoging worden toegekend van 1,5 % voor alle werknemers.

Arbeidsvoorwaarden
– RET streeft er naar inhuur van externen te beperken en de komende jaren te werken aan verhoogde instroom van jongeren.
– Partijen zijn overeengekomen de verlaging van de pensioenpremie (0,8% van de loonsom) aan te wenden ten gunste van de medewerkers door de verhoging van de tegemoetkoming ziektekosten.
– Alle werknemers die na toepassing van de salarisverhoging als hierboven onder punt 2 genoemd en van de verhoging tegemoetkoming ziektekosten als hierboven onder punt 3 bedoeld, daarmee per 1 februari 2015 in totaal een loonsverhoging van minder dan โ‚ฌ 900,– bruto per jaar hebben, ontvangen maandelijks een aanvulling op het salaris, waarmee ze in totaal (inclusief tegemoetkoming ziektekostenpremie) alsnog een loonsverhoging van โ‚ฌ 900,– bruto per jaar (bij een fulltime dienstverband) ontvangen. Bij een deeltijddienstverband geldt een aanvulling naar rato.
– CAO-partijen bevestigen de afspraak uit het sociaal akkoord en in de Stichting van de Arbeid-brief van 11 juli 2014 om de duur en de opbouw van de WW en de loongerelateerde WGA te repareren door middel van een private aanvullende WW-uitkering, ingaande op het moment van de wettelijke wijzigingen.
– In het kader van de Participatiewet streeft RET er naar om de komende drie jaar ten minste 20 banen te realiseren voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Bron: FNV, 25 februari 2015