Onderhandelingsakkoord CAO GVB 2016

0
710


4 mei 2016

Naam
CAO GVB

Download Onderhandelaarsakkoord CAO GVB 2016
> Onderhandelaarsakkoord CAO GVB 2016

Looptijd
1 jaar: van 1 januari 2016 t/m 31 december 2016.

Loonmutaties
Een loonsverhoging van 2,5% m.i.v. 1 januari 2016 (zoals gebruikelijk meetellend voor alle relevante toeslagen en toelagen).

Daar bovenop betaalt het GVB een eenmalige uitkering van € 300,- bruto aan fulltimers. Deeltijders krijgen dit naar rato.

Bron: FNV, 2 mei 2016