Onderhandelaarsresultaat CAO Omroeppersoneel 2017-2018

0
2099


23 januari 2018

CAO Omroeppersoneel

Download Onderhandelaarsresultaat CAO Omroeppersoneel 2017-2018
> Onderhandelaarsresultaat CAO Omroeppersoneel 2017-2018 (22-01-18)

Looptijd
De looptijd van de nieuwe cao is 2 jaar, van 1 januari 2017 t/m 31 december 2018.

Loonmutaties
– 1,40% loonsverhoging per 1 januari 2017
– 1,50% loonsverhoging per 1 juli 2018

Arbeidsvoorwaarden
– De cao-regeling Partiële Terugtreding Ouderen (artikel 7 cao) wordt uitgebreid. Medewerkers kunnen vanaf 10 jaar voor hun AOW leeftijd met deels door de werkgevers aangevuld salaris en 100% pensioenopbouw 20% minder gaan werken.
– Er komt een omroepintermediair om medewerkers die hun (tijdelijke) baan bij een omroep verliezen te helpen bij het vinden van een nieuwe baan bij een andere omroep. Op die manier blijft kennis en ervaring voor de omroepen behouden en krijgen medewerkers meer werkzekerheid.
– Uitzendkrachten en payroll-medewerkers hebben in gelijke omstandigheden recht op hetzelfde bruto maandinkomen als werknemers in dienst van de omroepen.
– De jeugdschalen verdwijnen uit de cao.
– Vanaf 1 februari 2018 worden de periodiekpercentages berekend aan de hand van het feitelijk salaris van de werknemer. Hiervoor vond de berekening plaats over het maximumschaalsalaris. Deze aanpassing komt voor het eerst in 2019 aan de orde.

Bron: CNV Vakmensen, 23 januari 2018