Nieuwe stakingsacties CAO Metalektro

0
1020

Na zes maanden van actievoeren, stakingen en verkenningen is er nog steeds geen nieuwe cao voor 150.000 werknemers in de metalektro.

De onderhandelaars van FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en de VHP2 geven aan dat werkgeversorganisatie FME niet meebeweegt. “Dit blijkt na informele gesprekken met de werkgevers. In plaats van te zoeken naar een oplossing, draagt de FME alleen maar extra geschilpunten aan.”

Enkele weken geleden waren de partijen – na externe procesbegeleiding – dichtbij een akkoord, bevestigen de vakbondsonderhandelaars. Totdat de FME opeens vijftien nieuwe geschilpunten op tafel legde.

Nieuwe acties
Ondertussen gaan de acties in de metalektro door. Zo’n 200 medewerkers van ASML hebben op 11 december een werkonderbreking gehouden van 45 minuten. Zij voegen zich ook bij de regionale metaalstaking in Eindhoven op donderdag 13 en vrijdag 14 december. Hier doen metaalmedewerkers van ASML, VDL en MGG aan mee.

Inzet vakbonden
Inzet van de vakbonden is een toekomstbestendige cao, met een jaarlijkse loonstijging van 3,5% met een vloer van duizend euro en goede voorstellen om hun werk en privé te kunnen combineren. Ook willen de bonden een zogenoemd generatiepact en maatregelen om duurzame inzetbaarheid van de metaalwerkers te vergroten. De vakbonden willen minder flexibilisering en gelijke beloning en arbeidsvoorwaarden van vaste en tijdelijke medewerkers.

FME-voorzitter Ineke Dezentjé geeft aan: “Partijen hebben naar elkaar uitgesproken tot een cao te willen komen en zijn op zoek naar het haalbare. Daar is tijd voor nodig.”

Bron: Vakbonden, 11 december en FME, 12 december 2018


Stakingsmelding

Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

> Meer over de Waadi