Eindbod CAO Schilders 2015-2017

0
8433


14 december 2015

Naam
CAO Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Download Eindbod CAO Schilders 2015-2017
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 3 jaar van 1 januari 2015 t/m 31 december 2017.

Loonmutaties
• € 200,- eenmalig in voorjaar 2016 (na avv)
• 1,25% in week 25 van 2016
• 0,50% in week 40 van 2016
• 1,5% in week 1 van 2017
• 1,5% in week 40 van 2017
Totaal 4,75%, gemiddeld 1,46% per jaar.

Arbeidsvoorwaarden

Aanpassing toekenning periodieken
• Bij beoordeling voldoende: geen periodiek (nu: één)
• Pas periodiek bij ‘goed’
• Twee periodieken bij ‘zeer goed’
• Beoordeling op basis van nieuw beoordelingsformulier (‘scorelijst’)

Arbeidstijden en overwerk
• Verlenging dagvenster naar 19.00 uur (nu: 18.00 uur)
• Werkgever kan verlangen dat buiten de normale arbeidstijden wordt gewerkt (onbeperkt)
• Grenzen bepaald door ATW
• Pas sprak van overwerk indien per loonperiode meer dan 170 uur is gewerkt, dus bij meer dan 8,5 uur gemiddeld per dag. Dagen van 11 uur die gecompenseerd worden door dagen van bijvoorbeeld 6 uur, dus geen overwerktoeslag!
• Toeslag voor overwerkuren: 25% (nu: 25-50%)
• Toeslag voor werken op zaterdag: 25% (nu: 40%)
• Toeslag voor werken op zondag: 50% (nu: 100%)

Reiskosten en –uren
• Kilometervergoeding bij eigen vervoer: € 0,30/km (nu €0,33/km)
• Vergoeding reisuren € 10,- per uur (nu: € 15,- per uur), 1ste uur niet vergoed
• Vergoeding reisuren jeugdschalen, € 3,50 – €8,75
• Chauffeur: € 10,- per uur (nu: pris-loon), vanaf 1ste minuut

Externe flex
• Bedrijf moet zich vergewissen dat uitzendbureau een verklaring afgeeft dat de juiste cao wordt toegepast i.p.v. vergewisbepaling die bedrijven verplicht om te controleren of uitzendbureau de juiste arbeidsvoorwaarden toepast

Vergoedingen
• Uitrustingvergoeding (art. 39) van € 1,55 naar € 1,60 per dag (+3%);
• Maaltijdvergoeding bij overwerk (art. 40) van € 7,25 naar € 8,- (10%)
Let op: alleen als belastingdienst accepteert dat dit belastingvrij en buiten werkkostenregeling valt!

Leerlingen
• Verlaging van aanloopschalen voor leerlingen met 5%
• Geen loon over schooldag
• Max. 7 maanden in BBL zonder arbeidsovereenkomst
• Geen reiskostenvergoeding 20km per dag
• Bromfietsvergoeding € 0,11 per km

Scholing
• Werkgever vergoedt alleen die vormen van scholing waartoe hij wettelijk verplicht is
• Verletkosten worden niet vergoed

Bron: FNV Bouw, 11 december 2015