Eindbod CAO Nedmag 2017-2018

0
66


5 augustus 2017

CAO-naam
CAO Nedmag

Download Eindbod CAO Nedmag 2017-2018
> Eindbod CAO Nedmag 2017-2018 (31-07-17)

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018.

Loonmutaties
– 1,75% loonsverhoging per 1 april 2017

Daarnaast wordt er eenmalig een bedrag uitgekeerd van €250,- bruto.

Arbeidsvoorwaarden
– De leeftijdsschalen worden aangepast aan de nieuwe wetgeving per 1 juli 2017. Tevens komen de leeftijdsschalen voor 16, 17 en 18 jaar te vervallen.

Bron: CNV Vakmensen, 2 augustus 2017