Eindbod CAO BP Rafinaderij 2017-2019

0
553


30 mei 2017

Naam
CAO BP Raffinaderij Rotterdam B.V.

Download Eindbod CAO BP 2017-2018
> Eindbod CAO BP Rafinaderij 2017-2019 (19-05-17)

Looptijd
De looptijd bedraagt 24 maanden te weten ingaande op 1 april 2017 en expirerend op 31 maart 2019.

Loonmutaties
– 1,00% loonsverhoging per 1 april 2017
– 1,50% loonsverhoging per 1 april 2018

Arbeidsvoorwaarden
– Partijen zijn overeengekomen dat werkgever gedurende de looptijd van de CAO de WGA-gedifferentieerde premie volledig voor zijn
rekening neemt.
– Partijen hebben overeenstemming bereikt dat met ingang van 1 april 2017 de overwerktoeslag voor de volcontinu wordt verbeterd.

Bron: CNV Vakmensen, 22 mei 2017