Eindbod CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-2019

0
13921


8 maart 2017

CAO-naam
CAO Beroepsgoederenvervoer
CAO Transport
CAO TLN

Download Eindbod CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-2019
> Eindbod CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-2019 (08-03-17)

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 3 jaar, dus van 1 januari 2017 t/m 31 december 2019.

Loonmutaties
– 2,0% loonsverhoging per 1 juli 2017
– 2,0% loonsverhoging per 1 januari 2018
– 2,0% loonsverhoging per 1 januari 2019

Tijdens de looptijd van de cao gaan de periodieken stapsgewijs omhoog, wat bij elkaar neerkomt op een loonsverhoging van 4%.

Arbeidsvoorwaarden
– De twee cao’s in de transportsector (TLN en KNV) worden tijdens de looptijd van de cao in elkaar geschoven.
– Met een aanpassing in de salarissen (verhoging van het basissalaris van chauffeurs en vermindering van de overurentoeslag) willen de werkgevers het overwerk beperken. Werknemers krijgen ook meer zeggenschap over de werktijden. Op jaarbasis kunnen zij kiezen hoeveel uren ze willen werken, van 2.080 uur per jaar (40 uur per week) tot 3.120 uur per jaar (60 uur per week). Werkgever en werknemer maken hier met elkaar afspraken over, ook als het gaat op hoeveel dagen en welke dagen in de week wordt gewerkt.

Bron: CNV Vakmensen, 8 maart 2017