AVV CAO Welzijn 2015-2016

0
3730


4 maart 2015

AVV CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2015-2016

Download: > AVV CAO Welzijn 2015-2016

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 4 maart 2015, nr. 3357, onder UAW nr. 11639.