AVV CAO Recreatie 2015-2016

0
1901


20 mai 2015

AVV CAO Recreatie 2015-2016

Download: AVV CAO Recreatie 2015-2016

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Recreatie.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 19 mai 2015, nr. 10677, onder UAW nr. 11655.