AVV CAO Particuliere Beveiliging 2019-2023

0
1526


7 juni 2019

Download AVV CAO Particuliere Beveiliging 2019-2023

> AVV CAO Particuliere Beveiliging 2019-2023 (30-04-19)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Particuliere Beveiliging.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 3 mei 2019, nr. 4229.