AVV CAO Particuliere Beveiliging 2015

0
3999


4 maart 2015

AVV CAO Particuliere Beveiliging 2015

Download: AVV CAO Particuliere Beveiliging 2015

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Particuliere Beveiliging 2015.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 3 maart 2015, nr. 6187, onder UAW nr. 11638.