AVV CAO Offshore Catering 2015

0
312


4 augustus 2015

Download: AVV CAO Offshore Catering 2015 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Offshore Catering.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 4 augustus 2015, nr. 18790, onder UAWnr. nr. 11669.