AVV CAO Meubelindustrie 2019

0
1046


5 juni 2019

Download AVV CAO Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 2019

> AVV CAO Meubelindustrie 2019 (20-05-19)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 23 mei 2019, nr. 22910.